Lista produktów marki Hager Berker

Kiedy ponad stuletnia tradycja spotyka się z najnowszą tech­no­logią, nie można pozwolić sobie na kompro­misy. Hager to dosko­nałe rozwią­zania elek­tro­tech­niczne w budyn­kach miesz­kal­nych, prze­my­sło­wych i komer­cyj­nych.

Od produkcji pierw­szego łącz­nika w 1919r. Berker zachwyca i wyznacza nowe trendy. To tu najnowsza tech­no­logia łączy się ze stuletnią tradycją marki.

Mate­riały, proces produkcji i serwis cechuje najwyższa jakość. Rozmaite kształty i faktury, które można dopa­sować do każdego wnętrza. Klasyczny, nowo­czesny, współ­czesny design – zawsze dosko­nały.

Jest 88 produktów.

Pokazano 1-12 z 88 pozycji